Facebook Like It

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK  SKLEPU INTERNETOWEGO WIESZAJ.PL

 

1. Dbamy o dobre imię Polskiego Handlu Elektronicznego, w szczególności poprzez uczciwą i życzliwą postawę wobec Kupujących.

2. Bezwzględnie respektujemy wszystkie przepisy prawa, zawsze wybieramy interpretację bardziej korzystną dla Konsumenta.

3. Wypełniamy swoje obowiązki informacyjne w sposów i w zakresie nie budzącym wątpliowości, w szczególności poprzez stosownie przejrzystych regulaminów, warunków sprzedazy i wzorców umownych, które są łatwe o zrozumienia dla każdego Konsumenta.

4.Przed powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania po stronie Konsumenta, informujemy go w jednoznaczny sposób o krokach składających się na procedurę zawarcia umowy, jej rodzaju oraz o jej konsekwencjach.

5.Informujemy w jednoznaczny sposób o maksymalnym terminie realizacji umowy sprzedaży.

6.Zawsze podajemy aktualne dane.

7 .Dokładamy najwyższych starań w dbałości o ochronę danych osobowych Konsumentów, w tym poprzez zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych ich przetwarzania, ale także poprzez przenoszenie zobowiązania do odpowiedniej dbałości o te dane na inne podmioty, którym powierzamy przetwarzanie tych danych, a w szczególności takim podmiotami są dostawcy oprogramowania.

8. Umożliwiamy Konsumentom kontakt telefoniczny w godzinach pracy obsługi, a w przypadku kontaktu poprzez pocztę elektroniczną staramy się odpowiedzieć jak najszybciej się da.

9. Każdy klient jest traktowany na równi bez względu na płeć czy wiek etc...Zawsze staramy się pomóc.

10. Stale podnosimy nasze kompetencje zawodowe i biznesowe, aby każdy klient otrzymał produkty i usługi na możliwie najwyższym poziomie.

11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.